News

Атлантида

27.01.2014 20:29
    Платон (482-347г.пр.Хр.)  твърди, че прочел историята за Атлантида в текстовете на гръцкия философ Солон  (638-558г.пр.Хр.) , който пък я чул от египетския жрец, Нейт. В историята се разказва, че гръцкият бог Посейдон създал Атлантида за една красива жена на име...
<< 1 | 2