Ацтеките - религия и главни богове

15.02.2014 12:06

    Тъй като земеделието е основен поминък за ацтеките, те са били изцяло зависими от природните сили и затова са ги почитали като богове. Най-главен сред боговете е бил Уитсилопочтли (богът-слънце), почитан още и като бог на войната. Други важни богове са Тлалок(богът-дъжд) и Кецалкоатъл(„Пернатата змия”) – богът на вятъра и мъдростта, а също и свързван и с възкресението.

    В ацтекската религия има добри и зли богове. Ацтеките вярват, че добрите богове трябва винаги да се поддържат силни, за да не позволят на злите богове да завладеят света. За тази цел са изпълняване човешки жертвоприношения. За жертви най-често са били използвани военнопленници, а за най-важните ритуали понякога са се избирали за доброволци ацтеки-воини. Ацтеките са вярвали, че бог Тлалок предпочита деца, принесени му в жертва.

 

    Жертвоприношенията при ацтеките са представлявали сложни ритуали, изпълнявани според движението на звездите за омилостивяване на боговете в даден момент. Най-общо ритуалът е протичал по следния ред: Жертвата се изкачва по стъпалата до върха на пирамидата, където е храмът. Там жрецът я поставя да легне на каменния олтар и й изважда сърцето. След това го издига високо към почитания бог и го хвърля в свещения огън, докато то все още пулсира. Ацтеките често са провеждали масови жертвоприношения. Според една легенда, през 1487г. в Теночтитлан жреците пожертвали над 80 000 военнопленници в чест на обновения храм на бога-слънце.

Една от най-важните дейности на жреците е да предсказват кои дни са добри за започване на война или кръщаване. За тази цел е създаден календар от 260 дни, който предоставя необходима информация. Датите за церемониите се определят с помощта на слънчев календър от 365 дни. От комбинирането на двата календара ацтеките определят цикъл от 52 години, в края на който домашните огнища изгасват. Началото на следващия 52-годишен цикъл се отбелязва с важната „церемония на новия огън”. Тогава жреците запалват свещен огън в гръдния кош на жертвата и жителите отново запалват домашните си огнища и започват да празнуват.

 

    Уитсилопочтли е богът на слънцето и войната. Ацтеките вярват, че той ги е напътствал по време на тяхната миграция от Асатлан (митичната прародина на ацтеките) към Мексиканската низина. Името му идва от думата уитсилин, с която ацтеките наричат птицата колибри. Според религията, загиналите воини се прераждали в колибрита. Според легендите майката на Уитсилопочтли е богинята на земята Коатликуе, която го заченала, след като сложила в пазвата си снопче пера от колибри, т.е. душата на загинал воин, паднала от небето. Ацтеките вярват, че той се храни с човешки сърца и кръв. Затова са му принасяли в жертва военнопленници и загинали воини. След принасянето им в жертва те ставали част от слънчевото сияние, а след като изминели 4 години, се прераждали като колибри. Уитсилопочтли е най-често изобразяван като колибри или като воин, носещ пера от колибри, които му служат като броня.

    Тлалок е богът на дъжда. Изобразяван е в цялото си великолепие с корона от пера от чапла, докато посява семена от боб и царевица, които ще поникнат, след като ги полее с дъжда.

    Кетсалкоатъл е бог както на ацтеките, така и на толтеките и е легендарен владетел на Мексико. Името му на науатъл означава Пернатата змия. Първоначално е бил бог на плодородието, почитан в Теотиуакан преди IX век. По-късно през Х век толтеките го провъзгласяват за бог на утринната и вечерната звезда (Венера). Ацтеките на свой ред го обявяват за бог на смъртта и възкресението и покровител на жреците. Като опонент на Кетсалкоатъл е смятан Тескатлипока – богът на нощното небе. Ацтеките вярват, че той изгонил Кетсалкоатъл от град Тула и го изпратил в изгнание. Според едно пророчество Кетсалкоатъл щял да се завърне някога, приел образ на светлокож брадат мъж. Ето при пристигането на завоевателя Ернан Кортес през 1519 г., императорът Монтесума II го помислил за завърналия се бог.

    Тескатлипока е богът на нощното небе, Луната, звездите и младите мъже. Ацтеките го наричат още Яотъл (воинът), тъй като го свързват с разрушението и злото. Те вярват, че той властва над училищата, където младежите получават своето образование и военна подготовка. Тескатлипока е също покровител на робите и наказва всеки, който се отнася с неуважение към тях. Смятан е също за магьосник и господар на черната магия. Изобразяван е с черен черта на лицето или с огледало на гърдите, в което вижда всички дела и мисли на хората. Веднъж годишно ацтеките му принасяли в жертва млад и красив затворник. Той бил специално избиран, като преди да бъде принесен в жертва, са му осигурявали пълен лукс. В края на годината по време на петия ритуален месец (тохкатъл), затворникът се изкачвал до храма, където сърцето му било принасяно в жертва.

    Еекатъл е богът на вятъра, който помогнал за създаването на света през епохата на петото слънце. Той бил смятан за въплъщение на великия бог Кетсалкоатъл . Според мита за създаването на света след края на четвъртото слънце, боговете се събрали в Теотиуакан, разположен на североизток от Мексико-сити. Тогава боговете Нанауатсин и Тексистекатъл скочили в свещения огън и се превърнали съответно в петото слънце и петата луна. Те останали неподвижни в огъня, докато Еекатъл не ги отнесъл. Оттогава Слънцето и Луната се сменят денонощно на небосвода.

    Като основни съюзници на Слънцето, ацтеките вярват, че живеят в центъра на Вселената. Те разделят Земята на 4 квадранта, всеки от които има цветни символи за ориентация, типични за цивилизациите в Централна Америка. Въпреки това съчетаването на цветовете и посоките са различни от тези при маите. Четирите квадранта се срещат при главния храм (Templo Mayor) на Теночтитлан. На същото място се събират и свръхестествените сили от небесното царство и подземния свят. Според ацтеките небесното царство има 13 нива, разположени възходящо. Слънцето, Луната, планетите и звездите заемат по-ниските нива, а в горните властват ветровете, бурите, цветовете и далечните богове. Подземният свят се състои от 9 нива, разположени низходящо, където живеят злите сили.

Ацтеките - религия и главни богове

Не са намерени никакви материали.

Да се вложи нов материал